CÔNG TY QUẢNG CÁO A & T ĐĂK NÔNG

CÔNG TY QUẢNG CÁO A & T ĐĂK NÔNG

CÔNG TY QUẢNG CÁO A & T ĐĂK NÔNG

CÔNG TY QUẢNG CÁO A & T ĐĂK NÔNG

CÔNG TY QUẢNG CÁO A & T ĐĂK NÔNG
CÔNG TY QUẢNG CÁO A & T ĐĂK NÔNG
Banner
Yahoo Twitter Youtube Google Plus

Hotline: 0983 229 117

Tin tức

Luật Quảng cáo bước đầu phát huy hiệu quả sau 5 năm thực hiện

Ngày Đăng : 30/09/2017 - 1:50 PM

Lực lượng chức năng tháo dỡ và thu giữ những biển quảng cáo sai phạm trên phố Minh Khai, thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Năm năm qua, cùng với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Đặc biệt, sau khi hệ thống văn bản hướng dẫn Luật cơ bản hoàn thành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tập huấn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo cho cán bộ thuộc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan... Qua đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc và bước đầu phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo. 

Nhiều địa phương đã hoàn thành quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Hầu hết các địa phương, đặc biệt tại các thành phố lớn đang thực hiện công tác chấn chỉnh biển hiệu quảng cáo một cách nghiêm túc, quyết liệt. 

Hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn, nhất là quy định về tỷ lệ diện tích, thời lượng quảng cáo; số lần ngắt để quảng cáo trong chương trình phim truyện, vui chơi giải trí trên truyền hình; nội dung, hình thức quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời được đảm bảo. 

Ngoài ra, hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội phát triển mạnh và chiếm ưu thế, góp phần thúc đẩy tiêu dùng, giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều điều kiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy kinh tế phát triển… 

Đến nay, Việt Nam có hơn 7.000 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo, bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh thu khoảng trên 1 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ có khoảng gần 100 doanh nghiệp thực sự thực hiện đầy đủ chức năng từ tư vấn chiến lược đến thực hiện các chiến lược quảng cáo, còn lại phần lớn các doanh nghiệp chỉ đơn thuần thực hiện một chức năng hoặc một lĩnh vực dịch vụ cụ thể như quảng cáo ngoài trời, thiết kế đồ họa, sản xuất phim quảng cáo truyền hình, chuyên trách dịch vụ quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện hoặc môi giới tài trợ. 

Hội nghị đã tập trung phân tích những hạn chế và nguyên nhân để khắc phục, đồng thời nêu lên những đề xuất, kiến nghị. Nhiều đại biểu kiến nghị cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung văn bản pháp luật về quảng cáo cho phù hợp; tăng cường trách nhiệm và công tác phối hợp của các bộ trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo. 

Bên cạnh đó, Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo cần được ban hành, góp phần vào việc tối giản thủ tục hành chính, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; nâng cao năng lực, chất lượng của các cơ quan quản lý quảng cáo. 

Đồng thời, ngành chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học; tổ chức đào tạo bồi dưỡng nhân lực cho hoạt động quảng cáo, công tác thống kê, thông tin cập nhật tình hình quảng cáo trong nước và quốc tế; phát huy vai trò Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo trong việc thẩm định nội dung, hình thức thể hiện sản phẩm quảng cáo hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện quảng cáo theo quy định.Các tin khác